merkki.gif (6027 bytes)
 
maja.JPG (5000 bytes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SSB har elva semesterlägenheter i Ylläsjärvi i västra Lappland. De kan hyras av sjöfolk till ett mycket förmånligt pris för en vecka i sänder. 

En SSB-stuga kan hyras av sjöfarande som är anställd i finländskt fartyg eller utflaggat fartyg som ingått SSB-avtal. Hyresperioden är sju dygn och börjar kl. 12.00 lördag eller torsdag. Nyttjanderätten till stugorna får inte överföras på andra. 

Veckopris under vintersäsongen (veckorna 6-15) 170 - 200 € och övriga tider 130 -150 €.

Alla bokningar görs hos SSBs huvudkontor i Helsingfors. Förfrågningar vardagar kl. 8.00-16.15 (sommartid 8.00-15.15) tfn (09) 6689 0011 eller fax (09) 622 1808.