merkki.gif (6027 bytes)

 

 
 Kontaktuppgifter:
Allmänsekreterare
Sirpa Kittilä
Tel. (09) 6689 0016
Fax. (09) 622 1808
E-post kulttuuri@mepa.fi  

SSB arrangerar årligen en mönstring av sjöfolks hobbyarbeten och de bästa arbetena deltar i en utställning. Delta kan alla yrkesutövande sjömän, sjöfartsstuderande och sjömanspensionärer. Videofilmer, fotografier, bildkonst, händighetsarbeten och litterära alster har alla sin egna serie. 

SSB understöder upptecknande av sjömanskultur och -traditioner samt deltar också i andra utställningar och evenemang i anslutning till branschen. 

k_kulttuuri.GIF (19565 bytes)

LÄNKAR